Bài viếtnhà ở dân dụng khung thép tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những lời nói của tôinhà khung thép dân dụngthép sàn nhà dân dụng

Loại sàn sàn nhà khung thép 1 phương là ô sàn nhà dân dụng kết cấu thép đặc biệt chỉ được đỡ 2 cạnh đối xướng. Do đó, kết cấu chỉ làm việc theo một phương. Tổng tải được truyền trong phương vuông góc với dầm đỡ. Nếu ô sàn được đỡ cả bốn cạnh mà có tỷ số cạnh dài và cạnh ngắn lớn hơn 2 thì cũng được xem là sàn nhà một phương. Bởi vì do sự khác biệt quá lớn về chiều dài nên tải trọng không truyền tới dầm theo phương kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp cạnh ngắn.

Bước 1: Tạo nền bê tông phẳng, chiều dày từ 80mm đến 100mm. Riêng đối với giá nhà khung thép dân dụng 2 tầng nền bê tông cần có thêm khung dầm 200x300mm bao quanh.
Bước 2: Lắp dựng nhà vật liệu nhẹ, tuỳ theo mặt bằng lắp dựng có thể linh hoạt lắp dựng.
Bước 3: Hoàn thiện nhà lắp ghép, lắp đặt hệ thống điện, nước,…
Lắp dựng trên nền đất hoặc nền cát sàn nhà khung thép:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bài viếtnhà ở dân dụng khung thép tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những lời nói của tôinhà khung thép dân dụngthép sàn nhà dân dụng”

Leave a Reply

Gravatar